Bezerédj-kápolna

Az elődjét, aminek az alapjaira épült még templomnak nevezték. Az első híradás 1311-ből való, amikor Baráti Márton mester és fiai szőlőültetésre adtak engedélyt,  kikötésük volt, hogy termőre fordulásuk után a tizedet a ménfői Szent Szűz tiszteletére épült egyháznak adják.  Az 1748-as egyházlátogatási jegyzőkönyv  említi, hogy a templom 70 éve épült. Így az építési ideje 1678. Ezt az időpontot támasztják alá legutolsó  ujjáépítéskor  előkerült téglák évszámai is. 1790-es években megnagyobbították. 1809-ben Napóleon katonái lovaikat kötötték be. A XIX. század második felében a Bezerédj család átveszi a kegyúri jogokat. A templom alá kriptát építtetett és ez lett   a család temetkezési helye.

A falakon elhelyezett táblákon olvashatók az itt nyugvó családtagok nevei - köztük Bezerédj Ignácé a család címerével. A ménfői  templom (1948) megépítése után osztozott a kastély sorsában, szinte romos állapotba került.

1990-ben  a Győri Városszépítő Egyesület kezdeményezésére helyi összefogással ismét újjáépítették. Jelenleg közművelődési célokat szolgál: hangversenyeket, kiállításokat, polgári házasságkötéseket tartanak benne.

SmartNews.Com