Civil szervezetek

forrás: http://helyicivil.hu/

"Alpin" Közhasznú Egyesület
(sport,oktatási,egyéb)
9012 Győr, Koltói Anna út 8
képviselő: elnök Piróczki Zsolt, elnökhelyettes Németh Andrea, titkár Németh Pál
Győrben illetve a régióban az egészséges életmód népszerűsítése, természtjárás, környezetvédelem, továbbá a hegyi sportok (különösen: sí, jégmászás, szikla mászás, kletterstig túra, hótalpas túra stb.) elméleti és gyakorlati oktatása, alpinizmussal kapcsolatos könyvek és filmek támogatása, túrák, expedíciók szervezése.

Barangoló Művészeti Egyesület
(oktatási,kulturális)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 7.
képviselő: Nagy Anikó
Az egyesület alapvetően kulturális, oktatási, szabadidős és egészségmegőrző céllal alakult. Irodalmi- és zenekultúrával, előadó- és társművészetekkel, oktatással, képességfejlesztéssel, szabadidős és egészségmegőrző tevékenységgel foglalkozik. Az egyesület támogatja a Barangoló együttes műsorainak létrehozását, népszerűsítését.

Civil Forrás Alapítvány
(egészségügyi,oktatási,szociális)
9012 Győr, Vadvirág utca 21.
képviselő: Jagodicsné Andrási Réka
Az egészségügyi, szociális és non profit szféra működési feltételeinek javítása. A szociális ellátórendszer működésének segítése, szociálpolitikai innováció és a szociális ellátórendszer fejlesztésének támogatása a foglalkoztatottság növelése, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás.
Hozzájárulni egy jól működő civil társadalom kiépítéséhez, az önkéntes tevékenység elterjesztéséhez.
A hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásának elősegítése a piacképes képzések biztosításával, egészséges környezet megteremtésével, felnőttképzési tevékenység folytatásával.

Családi Művelődési és Természetbarát Egylet
(sport,természetvédelem,kulturális)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 90.
képviselő: Kozma Zsuzsanna, Nagy Emilné
Kulturális, sport, környezet- és természetvédelem.

Csanaki Szent Kereszt Férfi Kórus Egyesület
(kulturális)
9012 Győr, Horgas u. 1.
képviselő: Gangl András (együttes), Németh Péter (együttes)
Az egyesület célja, hogy Győr-Ménfőcsanakon működő férfi kórust szervezett keretek között működtesse, s a társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával biztosítani tudja a kórus fennmaradását, szervezze fellépéseit, finanszírozza költségeit. Az egyesület célja, hogy összefogja azon személyeket, akik fontosnak tartják a hagyományokon alapuló értékmegőrzést, a magyar népi hagyomány és a magyar kultúra fennmaradására irányuló törekvést. Az egyesület célul tűzi ki a régi keresztény imádságoskönyvek és énekeskönyvek összegyűjtését, a népénekek, imádságok összegyűjtését, terjesztését, továbbélésük biztosítását.

Csillagszem Down Egyesület
()
9012 Győr, Győzelem u. 88.
képviselő: Czeglédi Andrásné, Dr. Vasas István, Strényer Ferencné
Győr és környéke Down-syndrómás egyéneinek foglalkoztatására, rehabilitációjára, egyéni fejlesztésére és társadalmi beilleszkedésük elősegítésére létrejött társadalmi szervezet.

"DANCE 4 YOU" Modern Táncművészeti Egyesület
(oktatási,kulturális)
9012 Győr, Galgóczi E. u. 12/D.
képviselő: Fekete Miklós
A mozgás iránti igény kielégítése napjaink szükségletévé vált. Az egyesület célja Győr és vonzáskörzetében élő lakosok, családi közösségeinek bevonása a modern zene-és táncművészet megismerésébe és művelésébe. A kiemelkedő tehetségek versenyeken való indítása.

Dr. Kapi Béla Alapítvány
(egyéb)
Győrménfőcsanak, Ormos u. 14.
képviselő: Hanvay László
Győrménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség tulajdonába visszakerült ingatlanok fenntartása, közösségmegtartó evangélikus ifjúsági központ létrehozása.

Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak
(sport)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Keiger Zoltán, Turbék István
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.

ÉLET-TÉR Alapítvány
(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)
9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem.

F.13.Postagalambsport Egyesület Győr
(sport,kulturális,érdekképviselet)
9012 Győr, Horgas u. 1/a.
képviselő: Kókai Attila, Scheily Gábor
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postgalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése sé lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai.

Győr LEO Club
(kulturális)
9012 Győr, Mandula út 14.
képviselő: Kovács Eszter
A 18. életévüket be nem töltött testi és szellemi fogyatékos gyermekek fejlődését a mindennapi életbe és a társadalomba történő beilleszkedését segítse és ahhoz anyagi támogatást nyújtson.

Győr-Ménfőcsanak Sportjáért Alapítvány
(sport,oktatási,szociális)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Havas Máté, Nagy István
Az Egységes Sportkör Ménfőcsanak ifjú sportolóinak (5-18 éves korig) fejlődésének elősegítése, minden szükséges és lehetséges területen. Gyermek és ifjúsági programok, sporttáborok szervezése. Sportrendezvények, programok széles körű szervezése és támogatása. Egészséges táplálkozással és egészség megőrzéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztő programok támogatása. Szabadtéri és teremsport lehetőségek megteremtése sportlétesítmények létrejöttének kezdeményezése. Drogmegelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Esélyegyenlőség megteremtése fenti célokkal összhangban. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás.

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség
(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)
9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András, Pusztai Antal, Víg József Attila
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük összehangolása. Szakmai továbbképzések szervezése, bonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése.

Győri Dart Club Sportegyesület
(sport)
9012 Győr, Hegymester u. 23.
képviselő: Venesz Károly
sport.

Győri Független Orvosszakszervezet
(egészségügyi,érdekképviselet)
9012 Győr, Aba Sámuel u. 15.
képviselő: Dr. Tömböl Ferenc
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. Az illetékes hatóságok tájékoztatása mellett a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. A betegellátás magas színvonalának biztosítása érdekében a szakmai és tárgyi feltételek javításának kikényszerítése.

Horváth Ede Emlékalapítvány
(intézményi,oktatási)
9012 Győr, Győzelem u. 45.
képviselő: özv. Horváth Edéné
Az alapítvány célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, ennek keretében különösen: Azon szakmunkástanulók továbbtanulását, szakmai előmeneteli lehetőségeit segíteni, őket közhasznú ismeretekkel ellátni, akik szakmájukat magas szinten kívánják elsajátítani és művelni, a szakmunkás versenyeken eredményesen szerepelnek, magatartásuk, szakmai érdeklődésük, előmenetelük példamutató, iskolájuk és tanulótársaik iránt felelősen elkötelezettek. Azon főiskolások, illetve egyetemisták szakmai előmentelének elősegítése akik: a tudományterület iránti kiemelkedő fogékonyságról, új gyártástechnológai módszerek kidolgozása iránti különleges érdeklődéséről, ilyen tanszéki kutatómunkában való aktív és eredményes részvételről tesznek tanúbizonyságot. Horváth Edének, a RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár volt vezérigazgatójának, mint a magyar járműipar fejlesztése mellett elkötelezett személynek példaképül állítása mellett, erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni olyan, Győr-Moson-Sopron, illetőleg Vas megyei születésű, többgyermekes családból származó, magukat tovább képezni kívánó fiatalokat, akik járműgépész illetőleg gépgyártás-technológus szakterületeken iskolájukban kiemelkedő eredményeket értek el.

"Ifjúságért" Alapítvány
()
9012 Győr, Kisdobos u. 1-5
képviselő: Elnök Dobó Zsolt.

Jó Termőföldért, Kertért Egyesület
(kulturális,egyéb)
9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Klauz Attila
Hagyományos mezőgazdasági, erdei, kertészeti kultúrák népszerűsítése, az állattartás ösztönzése, népszerűsítése, a kertészkedés népszerűsítése. A termőföldért, erdőért, kertért, haszonállatokért élő emberek összefogása, a tagok egymás közti kölcsönös megsegítése. A tagok, pártoló tagok, hasonló egyesületek összefogása és egymás kölcsönös megsegítése.

Lombard Tenisz Klub
(sport)
9012 Győr, Forráskút u. 35.
képviselő: Mátyás Lajos
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tenisz sport fejlesztése.

MARCAL Tánc- és Népművészeti Egyesület
(oktatási,kulturális)
9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Király Genovéva - elnökhelyettes, Klauz Balázs - elnök
Az egyesület célja elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági tánc- és népművészeti oktatás megvalósítása, támogatása, fejlesztése, továbbá tánc-csoportok létrehozása, szervezése és működési feltételeinek megteremtése. Az egyesület a tánc ? oktatás (első helyen kiemelten a néptánc-oktatás), valamint a tánc ? kultúra terjesztéséhez szükséges anyagi eszközök megteremtését kívánja elérni. Az egyesület célul tűzi ki, hogy megteremtse a néptánc/egyéb tánc-csoportok és egyéni néptáncosok/egyéb táncosok fellépéseihez, továbbá versenyeihez szükséges anyagi eszközöket (pl. fellépő ruhák, lábbelik és kiegészítők beszerzése, útiköltség, nevezési díj viselése).
Az egyesület olyan programokat, kulturális csoportokat kíván támogatni, amelyek a gyermek- és ifjúkorúak részére lehetőséget teremt a kulturált közösségépítésre, a képességfejlesztésre, népszerűsítik a mozgás szeretetét és a szabadidő hasznos eltöltését.
Az egyesület támogatni kívánja a tánchoz kapcsolódó egyéb művészeti (elsősorban népművészeti) társterületek (pl. népzene, alkotóművészet) oktatását. Az egyesület a tánc- és népművészethez kapcsolódó rendezvényeket, fesztiválokat, kulturális találkozókat, közösségi programokat kíván szervezni, illetve támogatni.
Az egyesület célja, hogy mind az autentikus, mind a tematikus stílusú táncok prezentállásával, táncosokat és célközönséget gyűjtsön maga köré.

MÉNFŐCSANAKÉRT Alapítvány
(természetvédelem,kulturális)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András
Ménfőcsanak fejlődésének elősegítése minden szükséges és lehetséges területen. A Ménfőcsanakon található templomok, szobrok felújítása, állagának megóvása, a jövőkor számára való megőrzése, a kulturális javak védelme. A magyar nemzet kulturális és természeti örökségét megóvó, a magyarság hagyományait, a magyar nemzeti tudat megőrzését célzó szervezetek és rendezvények támogatása. Néprajzi kutatások, népi mesterségek fenntartásának támogatása. A környezetbarát kis- és nagyüzemi mezőgazdaság támogatása.

Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület
(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 94.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
A közösségért felelősséget vállaló, dönteni tudó, tenni akaró, a természeti és kulturális értékeket védő, a tudást, a tehetséget tisztelő és fejleszteni kívánó ember formálása. A magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet, múltunk tanulságain alapuló jövőépítés irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével. Tapasztalataival segíti az önszerveződő közösségi művelődési formákat, a szabadművelődés megújítását, mindezzel szolgálja a helyi kulturális és társadalmi életet. Ápolja a hazai és európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait, jeles személyei életművét minél szélesebb körben megismerteti.

Ménfőcsanaki TEKECENTER CLUB Egyesület
(sport)
9012 Győr-Ménfőcsanak, Dr. Torda István u. 33.
képviselő: Szalay Lajosné, Szalay Péter
Teke sportágban sport tevékenység folytatása, tömegsportban és versenysportban való részvétel.

Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete
(egészségügyi,szociális)
9012 Győr, Ybl M. u. 7.
képviselő: Dr. Varga Tiborné elnök
Tájékoztatni tagjait és a hasonló helyzetben lévőket a betegek jogairól.

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület
(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)
9012 Győr, Hegymester u. 14.
képviselő: Valastyán Nóra
Az egyesület azt tűzi ki célul, hogy a természetvédelmi szakemberek, kutatóműhelyek, civil önkéntesek és más társadalmi szervezetek bevonásával:
1. Felméri a mindenkori aktuális gyakorlati természetvédelmi feladatokat, problémákat, megoldási lehetőségeiket, egyes kiválasztott esetekben pedig, hatékony megoldási terveket készít, és azokat megvalósítja.
2. Részt vesz természetvédelmi, ökológiai, biológiai kutatásokban, valamint önálló kutatásokat is szervez és végez.
3. Részt vesz a magyar és külföldi önkéntesek és szakemberek munkájának koordinációjában. Önkéntes programokat szervez és valósít meg tanulmányi és szakmai tapasztalatgyűjtési céllal, melynek eredményeit a szakma és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Valamint az egyesület is felajánl önkéntes kutatási tevékenységet hazai és nemzetközi természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
4. Segíti az oktatási intézményekben folytatott környezetvédelmi, természetvédelmi és környezet-tudatosságot növelő nevelőmunkát (foglalkozások megtartásával, táborok, tanulmányi kirándulások, versenyek, terepi kurzusok szervezésével, kiadványokkal, filmekkel, pályázatok kiírásával) mind szellemi munkával mind fizikai eszközökkel, az iskolai, óvodai kereteken belül és kívül is.
5. Elősegíti a környezet-tudatosság növelését, a természeti értékekkel való megismerkedést és az ismeretterjesztést (előadások, foglalkozások, képzések, kirándulások keretében) szélesebb társadalmi körökben, mind a vidéki, mind a városi felnőtt társadalom számára.
6. Felhasznál minden arra megfelelő eszközt és lehetőséget, hogy a magyar természetvédelmet, és természetvédelmi értékeket megismertesse és népszerűsítse a külföldiek körében. Tanulmányozza a külföldön jelentkező természetvédelmi problémákat és ezek megoldásait, valamint ez utóbbiakat kipróbálja, és lehetőség szerint átülteti hazai viszonylatokba.
7. Felméri az agrárium és a természetvédelem összehangolásának, együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel az erdőkre, vizes élőhelyekre, gyepekre. Az egyes emberi tevékenységeknek (erdő- és mezőgazdálkodás, közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése, településfejlesztés) az élő környezetre gyakorolt hatásai esetében a fenntarthatóság irányába mutató javaslatokat fogalmaz meg.
8. Elősegíti az ökoturizmust, és együttműködik hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel (szervezés, tapasztalatcsere).
9. Publikálja tevékenységét és az ezek során szerzett tapasztalatokat, elért eredményeket (cikkek írása, előadások, dia- és fotóbemutatók, dvd és videó filmek készítése).

SEGÍTS OTTHON SÜRGŐSEN Alapítvány
(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)
9012 Győr, Győri út 22.
képviselő: Szabady János
Az alapító társadalmi elkötelezettségének tudatában a társadalom hátrányos helyzetű, rászorult tagjainak nyújtandó emberbaráti segítség hatékony eszközeként non-profit szervezet létrehozását tűzte ki célul. Az alapítvány közvetlen célja Győr Megyei Jogú Város, illetve más települések és kistérségek szociális problémáinak enyhítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának keretein belül. Non-profit szervezetként segítséget nyújtani embertársainknak, akik szociálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Idős emberek, betegek támogatása számukra azonnali segítség nyújtása, egyedülállók, szociálisan is rászorulók felkarolása. Az alapítvány további közvetett célja a közösség életminőségének, létkörülményeinek hathatós javítása, így különösen bűnmegelőzési feladatok elősegítése, ellátása, valamint kulturális és sport tevékenységek ösztönzése. Az alapítvány távlati célul tűzi ki a közösség életformájának tudatos alakítását is.

"Sokoró Ökológiai Park" Alapítvány
(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)
9012 Győr, Tenkes u. 26.
képviselő: Enyingi Tibor
Ökológiai oktatás és rehabilitáció segítése, természetvédelmi célú tevékenységek támogatása.

Sokoró RC Modell Közhasznú Sportegyesület
(sport)
9012 Győr, Világosvár u. 28/2.
képviselő: Venesz Pál
A sportegyesület célja a modellező sport népszerűsítése, ennek érdekében versenypálya létrehozása, működtetése, rendszeres edzési lehetőség biztosítása, bemutatók szervezése, valamint a hasonló célú szervezetekkel való együttműködés.

"Szent István" Polgárőr Egyesület
(közbiztonság,egyéb)
9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András elnök (ö), Kánai Sándor alelnök (ö)
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése.

Szent László Polgárőr Egyesület
(közbiztonság,egyéb)
9012 Győr, Bezerédj u. 5/A.
képviselő: alelnök Balogh Imre, elnök Varga György Zoltánné
A közbiztonság erősítése; bűn- és balesetmegelőzés elősegítése; a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása; a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése; katasztrófa- és veszélyhelyzetek megelőzése, hatásaik csökkentése; a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési kézség erősítése; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása; a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása.

TANDEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület
(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)
9012 Győr, Csontváry u. 31.
képviselő: Mittnacht József
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különösen vakok és gyengénlátók egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület tagjai közötti barátság és megértés elősegítése. A látássérült emberek kimozdítása zártabb környezetükből. Megtanítani a kerékpározást, megismeretetni annak örömeit a látássérült emberekkel is. Kerékpártúrák szervezése Magyarországon és külföldön.

Teleház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági Egyesület
(sport,oktatási,kulturális)
9012 Győr, Hármashatár u. 22.
képviselő: elnök Pápainé Haczai Judit
A gyirmóti lakosok, különösen a fiatal korosztály részére tanfolyamok, kirándulások, szakmai utak előadások szervezésével a lakosság művelődési és sportlehetőségeinek kiszélesítése. Az egyesület részt kíván venni Magyarorsuág Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a lakosság ezirányú tájékozta tásában, ez Európai Unió szabályrendszereinek megismertetésévek, az EU szervezetének, működésének, szerepének ismertetésével. Tanfolyamok, előadások, kirándulások szervezése a közeli lakókörnyezet mgismertetése érdekében, különös tekintettel a környezet védelme kapcsán a lakosságra háruló feladatokra és a környezetvédelem hatékonyabbá válásához szükséges lépésekre. Informatikai szolgáltatás feltételeinek megteremtése és működtetése, a számítógépes alkalmazások elsajátítása, valamint az informatikához kapcsolódó oktatási, kulturális lehetőségek biztosítása a gyirmóti lakosok számára. Egészséges életmódra nevelés és az ezzel kapcsolatos tanfolyamok, előadások szervezése, sószoba működtetése.

Zöld Elefánt Közhasznú Egyesület
(oktatási)
9012 Győr, Győzelem u. 99/A.
képviselő: Somogyi - Csizmazia Annamária
A másság a tolerancia elvének érvényesítése, tiszteletben tartásának hirdetése társadalmi célú, környezetvédelmi jellegű program működtetése révén.


SmartNews.Com