Rendbe tették a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyást

Rendbe tették a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyást

Az elmúlt évek területfejlesztései és beépítési viszonyai indokolttá tették, hogy a városrészek csapadékvíz-elvezetése kiemelt prioritásként szerepeljen a város fejlesztési programjában.

A győri önkormányzat még 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati felhívásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023 azonosítószámon, a „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A pályázat elbírálása 2012 áprilisában megtörtént, az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a fejlesztés 90 százalékos, 280.314.089 forint európai uniós támogatás és 10 százalék, 31.146.109 forint önkormányzati önerő mellett valósulhat meg. Mindezek mellett a győri önkormányzat további önerő biztosításával a kapcsolódó útépítésekre a 2012-ben és 2013-ban összesen 213.735.839 forintot fordít.

A négy településrészt érintő beruházás első elemeként a projekt kapcsán megvalósult a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukciója. A mintegy 3,5 km hosszú csatorna rekonstrukciós munkái során, megvalósult a mederben található, a lefolyási viszonyokat jelentősen rontó vízi növényzet eltávolítása, iszapkotrás, az elfajult mederszakaszok helyreállítása, valamint a meglévő műtárgyak felújítása és újak építése. A beavatkozás következtében javult a meder vízelvezető képessége, csökkent a meder gyors újranövényesedésének esélye, a kitermelt iszap helyére szabad tározó kapacitás került. A munkát a Kultúrmérnök Építőipari és Kereskedelmi Kft. végezte bruttó 50,3 millió forintos áron, melyből az Európai Uniós támogatás összege 42,7 millió forint, a fennmaradó részt az Önkormányzat önerőből finanszírozta.

Szabó Jenő, a terület önkormányzati képviselője az elvégzett munkálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, a vízfolyás rendbetételére nagy szükség volt, hiszen a korábbi nagy esőzések idején a csapadékvíz komoly gondokat okozott a területen. Az idei tavasz már bebizonyította, hogy a munka eredményes volt, hiszen a korábbi kritikus pontokon idén már nem jelentkezett a probléma. A fejlesztés ezért nagymértékben hozzájárul a városrész élhetőségének további javításához.

Kara Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a csapadékvíz elvezetés kérdése sok területen, így nem csak Győrben, de a Győr környéki településeken is fontos, ezért arra törekednek, hogy minél több hasonló jellegű beruházás valósulhasson meg.

Forrás: www.gyorplusz.hu

Fotók: O. Jakócs Péter

 
SmartNews.Com