A helyi építményadó és a helyi iparűzési adó 2013. I. félévi részletének befizetési határideje

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztályának tájékoztatója

Tájékoztatjuk Tisztelt Adóalanyainkat, hogy a helyi építményadó és a helyi iparűzési adó  2013. I. félévi részletének befizetési határideje 2013. március 18., a gépjárműadóé pedig 2013. április 4.

A talajterhelési díjfizetéssel érintett adózóknak a 2012. évre vonatkozó bevallást és a fizetési kötelezettséget 2013. március 31-éig kell teljesíteniük.

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Iparűzési Adóalanyainkat, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően a 2012. évi helyi iparűzési adó bevallás elkészítéséhez szükséges nyomtatvány nem kerül névre szólóan kipostázásra.

A bevallási űrlap letölthető a www.gyor.hu/ e-ügyintézés / ügyek listája / adóügyek / iparűzési adó menüpontról, vagy beszerezhető az Adóügyi  Osztály ügyfélszolgálatán, a Győr, Honvéd liget 1. III. emelet sz. alatt. A 2012. évi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje: 2013. május 31.

Adóügyi Osztály

Forrás: www.gyor.hu

 
SmartNews.Com